Medezeggenschapsraad en ouderraad

Kindcentrum Driemaster zoekt zo veel mogelijk de samenwerking met ouders op. Bij het onderwijs en ondersteuning van kinderen, maar ook bij activiteiten. Daarnaast kent ons kindcentrum twee overlegorganen. Via de medezeggenschapsraad (MR) en de ouderraad (OR) kunnen ouders meepraten over het wel en wee op ons kindcentrum.

Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt het team en de ouders. Samen bespreken ze allerlei zaken die het kindcentrum aangaan. Denk aan het schoolplan, de vakantieregeling of bijvoorbeeld het formatieplan. De MR denkt en beslist mee over het beleid van ons kindcentrum. De medezeggenschapsraad heeft daarvoor een aantal wettelijke bevoegdheden. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- of instemmingsrecht. Ouders kunnen hun vragen en opmerkingen over het kindcentrum inbrengen door contact te zoeken met de MR of haar leden. Ook mogen ouders het openbare deel van de vergaderingen bijwonen. Nieuwe leden voor de MR worden gekozen voor vier jaar. 

Samenstelling MR

 • Jolanda Werkhoven
 • Dirk-Jan Brenders
 • Tim Vasse 
 • Jurgen Baas 
 • Ingrid Visser 
 • Ellen Jager 


Ouderraad (OR)
Kindcentrum De Driemaster heeft een actieve ouderraad. De OR verzorgt en ondersteunt verschillende activiteiten binnen het kindcentrum, zoals het Sinterklaas- en Kerstfeest, de verschillende schoolsporten, de Avondvierdaagse en de schoolfotograaf. Daarnaast is er een belangrijke rol voor de ouderraad weggelegd in het contact tussen ouders en het kindcentrum. De raad wordt gevormd door ouders, aangevuld met twee adviserende teamleden.

Samenstelling OR

 • Tanja Doornbos
 • Priscilla Mulder
 • Leonie van Goor
 • Miriam Klok
 • Melissa Klok

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.