Een positief inspectiebezoek

9 maart 2022

Dinsdag 8 maart hebben we bezoek gehad van de Inspectie van Onderwijs. De inspecteur kwam voor het thema Leskwaliteit.

Voorafgaand aan het onderzoek hebben we een vragenlijst ingevuld en onze beslisdocumenten over leskwaliteit en zelfregulerend leren toegestuurd. Op de dag zelf bezocht de inspecteur samen met de directeur een aantal groepen, telkens een uur. Daarna gingen we samen in gesprek, om onze bevindingen te delen. Deze kwamen overeen. In haar mondelinge terugkoppeling noemde de inspecteur de volgende zaken.

 

Algemeen beeld

De Driemaster straalt veel rust uit. Rust op de gangen en leerpleinen, rust in de lokalen. Veel structuur, positief leerklimaat, omgang met de leerlingen met respect. Volgens de inspecteur geeft dat aan dat de kinderen zich bij ons veilig voelen.

 

Aangeleverde documenten

De door het Kindcentrum aangeleverde documenten zijn duidelijk, inhoudelijk sterk en passend bij het beeld dat de inspecteur tijdens haar bezoek aan het Kindcentrum had. We doen wat we afgesproken hebben, duidelijk beleid.

 

Lesklimaat

We zagen goede instructies, kinderen worden over het algemeen goed aangezet tot denken, stimulerend. Leerkrachten hebben hoge verwachtingen van kinderen en er is sprake van veel interactie, vooral in de hogere groepen.

 

Klassenmanagement

Sterke doorgaande lijn binnen het kindcentrum. Alle afspraken zijn zichtbaar in de praktijk en worden toegepast; bijvoorbeeld blokjes, wisbordjes, doelen op het bord, looprondes, stoplicht.

 

Lesresultaat

Wordt de les begrepen? Veel en vaak controle van begrip, door bijvoorbeeld gebruik van wisbordjes. Alle onderdelen van een goede instructieles gezien. Afsluiting met procesevaluatie.

 

Zelfregulerend leren

Facetten van het zelfregulerend leren komen in iedere les naar voren. Hoe verdelen we de taken? Kinderen lossen zelf dit soort 'problemen' op. Leerkracht stelt vaak verdiepende vragen waardoor kinderen verder en dieper nadenken over zaken en het leerproces verdiept wordt. Ze lichtte dit toe met een mooi voorbeeld. Planning, planbord, weektaak, stoplicht enz.

 

Afstemming

Er wordt goed aangesloten bij de behoefte van de leerlingen. Sommige kinderen starten eerder met werken, anderen krijgen verlengde of een andere instructie. Op dit gebied zag de inspecteur nog kansen. Die zien we zelf ook.

 

Algemene conclusie

De inspecteur heeft een positief beeld van Kindentrum Driemster. Ze kijkt met een goed gevoel terug op haar bezoek.

We zijn trots op haar bevindingen. Het bevestigt voor ons dat we de goede stappen nemen. We bouwen samen rustig verder aan de ontwikkeling van ons onderwijs voor al onze kinderen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.